STUCCO PROWAWE

 İç cephe Prowave, su bazlı, özel akrilik kopolimer  emülsiyon esaslı, doğal mineral içerikli doğal mermer  görünümlü, çok düzgün yüzeyli bir iç cephe son kat dekoratif üründür.

Kullanım alanları : Beton, sıva ve sunta v.s. yüzeyler üzerine son kat dekoratif olarak uygulanır.

Uygulanabilir yüzeyler : Beton, sıva, sunta v.s.            

FİZİKSEL SABİTELER:

Renkler : Prowave renk kataloğu 

PH DEĞERİ : 7.5-9.5

Son görünüm : KısmenYarı mat, doğal mermer görünümlü çok düzgün yüzeyli.    

Teorik kaplama değeri : Uygulanmış olduğu yüzeyin durumuna bağlı olarak, yaklaşık 650-700 gr / m² dir. ( 2 kat fon olarak+1 kat desen elde etmek amacıyla) 

Parlama  noktası : Parlayıcı değildir.

Özgül ağırlığı : yaklaşık olarak 1,60-1,70 gr / cm³

Kuruma süresi : 20 ºC de yaklaşık olarak. 1–2 saattir.

Viskozite : Ölçümsüz( 25 ºC  de  140 KU nun üzeri)               

Uygulama Metotları :  Prowave uygulanacak olan yüzeye bir gün önceden Prolak parlak astar uygulanarak 24 saat bekletilir. İyice kurumuş olan bu yüzeye Prowave birinci kat olarak, macun malasıyla tıpkı macun uygulamış gibi uygulanır. 24 saat sonra bu yüzey üzerine Prowave ikinci kat olarak, yine macun malasıyla, tıpkı macun uygulamış gibi bir daha uygulanır. Bir gün sonra spatula ucuna alınan küçük miktarlardaki Prowave  spatula yardımıyla ezilerek  küçücük bölgecikler şeklinde ikinci kat Prowave uygulanmış yüzey üzerine uygulanır.  Bu küçük bölgeciklerin sıklığı, yönü, doğrultusu ve alanı tamamen kişisel arzuya bağlıdır. Elde edilmiş olan bu figürler çekişmeğe başlayınca ( Uygulandıktan yaklaşık yarım saat sonra) özel paslanmaz çelik mala yardımıyla perdahlanmağa başlanır. Perdahlama işlemi tüm desenler parlayana ve yüzey mermer görünümünü alana kadar sürdürülür. Bir gün sonra tüm yüzey üzerine Prowave Cera uygulanarak, yüzeyin suya karşı direnci noksansız hale getirilmiş olur.    

İnceltme : Ürün inceltilmeden uygulanır.                                                                                                                                          

Uygulama araçlarının temizliği: Temiz su ile                                      

Gerekli kuru film kalınlığı : yaklaşık olarak 70 – 80 mikron ( 2 katta )

Gerekli yaş film kalınlığı : Yaklaşık olarak. 50 mikron ( tek katta ) 

İki kat arası bekleme süresi :24  saat                                                                                                                              

Önemli ikaz: Yukarıda verilmiş olan değerler, 25 °C ve % 70 den daha düşük nispi nem oranındaki ortamlar için geçerlidir.

Ambalaj türleri  :10 kg, 20 kg’lık ambalajlarda                          

Raf Ömrü : Açılmamış ambalajında olması ve serin yerde bulundurulması koşuluyla bir yıldır              

Depolama ve Taşıma : İyi  havalandırılmış ortamda serin yerde ve doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde.

 

 • S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.           
 • S 3/7/9 Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
 • S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.
 • S 23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz.
 • S 24/25 Göz ve cilt temasından kaçınınız.
 • S 26 Göz ile temasında derhal bol su ile tıkayınız, derhal doktora başvurunuz.
 • S 28 Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayınız.
 • S 29 Kanalizasyona boşaltmayınız.
 • S 37 Uygun koruyucu eldiven kullanın.
 • S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, ambalaj veya etiketi gösteriniz.
 • S 51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
 • Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve /veya duman açığa çıkabilir, iyi havalandırılan yerlerde çalışın.
 • Gerekli durumlarda uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
 • Talep edildiğinde detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve / veya  Teknik Bülten İstenebilir.