JAGUAR ATLAS DEKORATIF

Su bazlı atlas efekti, su bazlı, spesifik  kopolimer  emülsiyon esaslı, bulutumsu görünümlü bir iç cephe son kat dekoratif üründür.                                          

Kullanım alanları     : Fon boya üzerine dekoratif amaçlı son kat olarak uygulanır. Bulutumsu görünümlü pırıltılı desenler elde edilir.

Uygulanabilir yüzeyler   :  Fon boya üzerine.

FİZİKSEL SABİTELER:

Renkler : Atlas (jaguar) kataloğu.

pH değeri : 8 – 9.

Son görünüm : Figüratif, yarı mat, pırıltılı, bulutumsu.

Teorik kaplama değeri : Uygulanmış olduğu yüzeyin durumuna bağlı olarak tek katta yaklaşık 160 – 180 ml/ m² dir.

Parlama  noktası : Parlayıcı ve yanıcı değildir.

Özgül ağırlığı : Yaklaşık olarak  1,20 – 1,30 gr/ cm³.    

Kuruma süresi : 20 ºC’de yaklaşık olarak  30 – 40 dakikadır.

Viskozite : 115 KU (25 ºC’de)

Uygulama Metotları : Fırça veya rulo ile uygulanır. Daha sonra özel çelik mala kullanılarak perdahlama yapılır. Perdahlama operasyonu üç kez yinelenir. İlk perdahlama ürün yaş iken yapılır. İkinci perdahlama ürün yarı yarıya çekişice yapılır. Üçüncü ve son perdahlamaysa, ürün kuruyunca uygulanır.

İnceltme : İnceltme gerekmez (Arzu edilirse temiz su ile maksimum % 5 inceltilebilir)

Uygulama araçlarının temizliği: Temiz su ile                                      

Gerekli kuru film kalınlığı : Yaklaşık olarak  60 – 70 mikron. (tek katta)                

Gerekli yaş film kalınlığı : Yaklaşık olarak  40 – 50 mikron. (tek katta) 

İki kat arası bekleme süresi : Tek kat yeterlidir.  

Önemli ikaz : Yukarı’da verilmiş olan değerler, 25 ºC’de ve % 70 den daha düşük nispi nem oranındaki ortamlar için geçerlidir.

Ambalaj türleri  :7,5 lt,  15 lt’lik ambalajlarda.                         

Raf Ömrü : Açılmamış ambalajında olması ve serin yerde bulundurulması koşuluyla iki yıldır.              

Depolama ve Taşıma : İyi  havalandırılmış ortamda serin yerde ve doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde.

 • S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.           
 • S 3/7/9 Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
 • S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.
 • S 23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz.
 • S 24/25 Göz ve cilt temasından kaçınınız.
 • S 26 Göz ile temasında derhal bol su ile tıkayınız, derhal doktora başvurunuz.
 • S 28 Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayınız.
 • S 29 Kanalizasyona boşaltmayınız.
 • S 37 Uygun koruyucu eldiven kullanın.
 • S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, ambalaj veya etiketi gösteriniz.
 • S 51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
 • Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve /veya duman açığa çıkabilir, iyi havalandırılan yerlerde çalışın.
 • Gerekli durumlarda uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
 • Talep edildiğinde detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve / veya  Teknik Bülten İstenebilir.