SOLVENTLİ EPOKSİ ASTAR

Çift bileşenli , epoxy reçine poliamin/ poliamid sertleştirici  esaslı, yapışma,  kimyasal direnç  özelliği ile yüksek performansı olan  astardır.                                             

Uygulama alanı : Paslanmaya karşı uzun süreli direnç istenilen durumlarda uygulanan epoxy boya sisteminin astar katıdır.

FİZİKSEL SABİTELER:

Kod : Solventli epoksi astar

Renk : Beyaz, gri v.s.

Parlaklık : Mat

Yoğunluk : 1.85  gr/cmᶟ 

Alevlenme Noktası : >21 °C

Katı Madde : Ağırlıkça = 75 Hacmen   =  50

Uygulama şekli :  Fırça, Püskürtme

Karışım ömrü : 4 saat 20 °C

Karışım Oranı : A Komponent (Ambalajdaki Etiketten okuyunuz) B Komponent (Ambalajdaki Etiketten okuyunuz)

Uygulama tineri : Epoxy Tiner

Boyanabilen Alan : 100 mikron yaş film, 65-70 mikron kuru film verir 1.36 kg/m2 yaş boya;10 m2 /lt

Kuruma süresi : Dokunma kuruması = 2 saat/20 °C, Sert kuruması = 24 saat/20 °C, Kimyasal direnç = 7 gün/20 °C

İkinci katın uygulaması : En az  8 saat ,en çok 24 saat

Yüzey Hazırlama: Son kat boyanın beklenen performansı gösterebilmesi için yüzey hazırlama çok önemlidir. Astarlanacak yüzeyler her türlü pas, hadde kabuğu, kir, toz, yağ ve gresten temizlenmelidir. Yüzey temizleme için İsveç standardı SIS 05 59 00’e göre en az Sa 2 ½ derecesinde kum püskürtme yapılması özellikle önerilir. Kum püskürtmeden sonra ilk kat  astar hemen uygulanır.

 Astarlama :Solventli epoksi astar çift bileşenli astardır. İyice karıştırılır. Uygulama sırasında Epoxy Tiner kullanılır. Hazırlanan astar ile uygulamada cıvata başları, kaynak dikişleri ve keskin kenarlara özen göstermelidir.Birden fazla katlarda, katlar arasında en az 8 saat beklenmeli, 24 saat geçtiğinde hafif zımpara  yapılmalıdır.

Son Katlar :Epoxy astar üzerine uygulanacak son katlar  Epoxy Mıox(MikamsıDemir oksit ), Epoxy coal taar veya Epoxy son kat, istenirse Endüstriyel  Akrilik poliuretan son katlar uygulanabilir. Uygulamadan hemen sonra bütün araç gereçler tiner ile temizlenmelidir. Kapalı ortamlarda havalandırma yapılmalıdır. Havalandırma sırasında yüzeylerde nemin yoğunlaşmasına dikkat edilmelidir.

 • Sağlık ve Güvenlik : Astar uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve    yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

  Sembol   Xn: Zehirlidir. F : Alevlenebilir.

  Tehlike Uyarıları R 10/11 : Alevlenebilir.

  R 20/21/22 : Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa  zararlıdır.

  Güvenlik Uyarıları  S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. 

  S 3 / 7 : Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. 

  S 24 / 25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız.

  S 29 : Kanalizasyona atmayınız.

  S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, içmeyiniz. Kabı veya etiketini  gösteriniz

  S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.

  S 51 : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.