SEDEF BOYA

Sedef; özel kopolimer bağlayıcılı ,su bazlı, parlak sedef görünümlü iç cephe dekoratif son kat üründür.                  

Uygulama Alanları       : Su bazlı fon boya üzerine dekoratif son kat olarak, parlak ve sedef görünümlü figürler elde etmek amacıyla uygulanır.                                  

Uygulanabilir yüzeyler : Su bazlı fon boya, saten boya ve yarı mat saten üzerine.

FİZİKSEL SABİTELER:

Renkler : Sedef kataloğu. 

PH Değeri : 8 – 9

Son görünüm : Figüratif, parlak, sedef görünümlü.

Teorik kaplama değeri : Uygulanmış olduğu yüzeyin durumuna bağlı olarak, tek katta yaklaşık  30- 85 ml/m²dir. 

Parlama  noktası : Parlayıcı ve yanıcı değildir.

Özgül ağırlığı : Yaklaşık olarak 1,10 – 1,20 gr/ cm³. 

Kuruma süresi : 20 ºC de yaklaşık olarak. 30- 40 dakikadır.

 Viskozite : 110 – 120 KU (25 ºC‘de)                  

                       

Uygulama Metotları : Deri yada güderiden  yapılmış özel takoz veya deniz süngeri  kullanılarak uygulanır.

İnceltme : İnceltme gerekmez (Arzu edilirse temiz su ile maksimum %5 inceltilebilir)

Uygulama araçlarının temizliği: Temiz su ile.                                      

Gerekli kuru film kalınlığı :Uygulanacak olan desenin şekline ve sıklığına bağlıdır. 

Gerekli yaş film kalınlığı :Uygulanacak olan desenin şekline ve sıklığına bağlıdır.

İki kat arası bekleme süresi :Tek kat yeterlidir.                                                    

Önemli ikaz : Yukarıda verilmiş olan değerler, 25 ºC ‘de ve % 70 den daha düşük nispi nem oranındaki ortamlar için geçerlidir.

Ambalaj türleri  : 0,75lt, 2,5lt, 7,5lt,  15lt’lik ambalajlarda                  

Raf Ömrü : Açılmamış ambalajında olması ve serin yerde bulundurulması  koşuluyla iki yıldır.              

Depolama ve Taşıma : İyi  havalandırılmış ortamda serin yerde ve doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde. 

 • S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.           
 • S 3/7/9 Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
 • S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.
 • S 23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz.
 • S 24/25 Göz ve cilt temasından kaçınınız.
 • S 26 Göz ile temasında derhal bol su ile tıkayınız, derhal doktora başvurunuz.
 • S 28 Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayınız.
 • S 29 Kanalizasyona boşaltmayınız.
 • S 37 Uygun koruyucu eldiven kullanın.
 • S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, ambalaj veya etiketi gösteriniz.
 • S 51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
 • Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve /veya duman açığa çıkabilir, iyi havalandırılan yerlerde çalışın.
 • Gerekli durumlarda uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
 • Talep edildiğinde detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve / veya  Teknik Bülten İstenebilir.