DEKORATIF KUMLU ASTAR

Su bazlı fon boya, su bazlı, styren akrilik  kopolimer  emülsiyon esaslı, yarı mat görünümlü bir iç cephe son kat boyadır. Sedef boyanın, Jaguarın ve Prodesign”in altına fon boya olarak uygulanır.

Kullanım alanları  Beton, sıva ve sunta v.s yüzeyler üzerine son kat olarak uygulanır.

Uygulanabilir yüzeyler   : Beton, sıva, sunta v.s

FİZİKSEL SABİTELER:

Renkler : İç Cephe  Renk Katalogu

PH DEĞERİ : 7.5-9.5

Son görünüm : Yarı mat

Teorik kaplama değeri : Uygulanmış olduğu yüzeyin durumuna bağlı olarak, tek katta yaklaşık 10- 12 m² / L dir..

Parlama  noktası : Parlayıcı değildir                  

Özgül ağırlığı : Yaklaşık olarak 1.42 gr/ cm³                                 

Kuruma süresi : 20 ºC de yaklaşık olarak. 30 – 40 dakikadır                

Viskozite : 116 KU (13 ºC  de )                  

Uygulama Metotları : Fırça veya rulo ile uygulanır.

İnceltme : Temiz su ile inceltilir ( Birinci kat için %20, ikinci kat için %10 )                 

Uygulama araçlarının temizliği: Temiz su ile

Gerekli kuru film kalınlığı : Yaklaşık olarak 70 – 80 mikron ( 2 katta )

Gerekli yaş film kalınlığı : Yaklaşık olarak. 50 mikron ( tek katta )

İki kat arası bekleme süresi : 2 – 4  saat                                                                                                                              

Önemli ikaz : Yukarıda verilmiş olan değerler, 25 santigrat derecede ve % 70 den daha düşük nispi nem oranındaki ortamlar için geçerlidir.

Ambalaj türleri  : 3.5 kg, 10 kg, 20 kg lık ambalajlarda                          

Raf Ömrü : Açılmamış ambalajında olması ve serin yerde bulundurulması koşuluyla bir yıldır              

Depolama ve Taşıma : İyi  havalandırılmış ortamda serin yerde ve doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde .

 • S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.           
 • S 3/7/9 Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
 • S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.
 • S 23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz.
 • S 24/25 Göz ve cilt temasından kaçınınız.
 • S 26 Göz ile temasında derhal bol su ile tıkayınız, derhal doktora başvurunuz.
 • S 28 Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayınız.
 • S 29 Kanalizasyona boşaltmayınız.
 • S 37 Uygun koruyucu eldiven kullanın.
 • S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, ambalaj veya etiketi gösteriniz.
 • S 51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
 • Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve /veya duman açığa çıkabilir, iyi havalandırılan yerlerde çalışın.
 • Gerekli durumlarda uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
 • Talep edildiğinde detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve / veya  Teknik Bülten İstenebilir.