BRÜT BETON ASTARI

Brüt beton astarı, su bazlı, styren  akrilik kopolimer  emülsiyon esaslı, mat görünümlü, yüzeyin aderansını artırmak, macun gibi kaplamaların yüzeye maksimum tutunmasını sağlamak ve pürüzlü yüzey elde etmek için kullanılan astardır     

 

Kullanım alanları    : Beton, brüt beton, mineral yüzeyler gibi dış cephe yapı elemanları üzerine; pürüzlü yüzey elde etmek amacı ile uygulanabilir.                               

Uygulanabilir yüzeyler: Beton ve brüt betonların yüzeyine uygulanır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
 • Yayılma özelliği sayesinde yüzeye çabuk nüfuz eder. 
 • Yüksek mukavemet gücü sayesinde yüzey ile bütünleşir. 
 • Ağır iklim koşullarına dayanıklıdır.
 • Yüzeydeki oluşabilecek muhtemel mikro çatlakları önler. 
 • Uygulaması kolaydır.
 • Çimento ve alçı esaslı sıvalarda hızlı su kaybını önler. 
 • Doğru uygulandığı takdirde dökülme kabarma yapmaz. 
 • Alçı ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar.
 • Su ve nem geçirgenliğini büyük ölçüde önler.
 • Alçının dayanım ömrünü arttırır.
 • Brüt Beton Astarı uygulaması yapılacak yüzeyler sağlam, hareketli ve zayıf parçalar içermeyen, dondan arındırılmış, çimento şerbeti, göllenmiş su, yağ, gres, parafin, kaplamalar vb. yabancı maddeler ve diğer kirleticilerden uzaklaştırılmış, temiz ve kuru olmalıdır.

Renkler : Beyaz, yeşil, mavi v.b.

pH değeri : 8 – 9.

Son görünüm : Mat.

Teorik kaplama değeri : Uygulanmış olduğu yüzeyin durumuna bağlı olarak, tek katta yaklaşık, 6 – 9 m2/ L’dir. 

Parlama  noktası : Parlayıcı ve yanıcı değildir.

Özgül ağırlığı : Yaklaşık olarak,  1,65 – 1,75 gr/ cm3.

Kuruma süresi : 20 ºC de yaklaşık olarak. 30 – 40 dakikadır.                

Viskozite : Ölçülmez.  

Uygulama Metotları : Fırça veya rulo ile uygulanır.

İnceltme : Temiz su ile inceltilir. (% 30 – % 50)                                                         

Uygulama araçlarının temizliği: Temiz su ile.

Gerekli kuru film kalınlığı : Yaklaşık olarak 50 mikron (tek katta)

Gerekli yaş film kalınlığı : Yaklaşık olarak 50 – 100 mikron (tek katta) 

İki kat arası bekleme süresi : 30 – 40dk                                                                                                                              

Tam kuruma süresi : 24 saat.                                                                                                                              

Teorik Sarfiyat : 7 -10 m2/ L’dir.  

 • Kesin sarfiyat için kontrollü numune önerilir.
 • Uygulama esnasında ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir
 • Yukarıda verilmiş olan değerler, 25 ºC’de ve % 70 den daha düşük nispi nem oranındaki ortamlar için geçerlidir.

Ambalaj türleri: : 3,5kg ,  10kg,  20kg’luk plastik ambalajlarda.   

 • Orijinal ambalajında en fazla 3 kata kadar istif edilmelidir.
 • Kapalı alanda muhafaza edilmelidir.
 • Su, nem, don ve ağır hava koşullarına karşılık gerekli önlemler alınmalıdır. 
 • +10°C ile +35°C arasında palet üzerinde ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
 • Delinmiş, açılmış ve patlamış kovalar derhal kapatılmalı veya kullanılmalıdır. 
 • Belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde depolama ömrü 24 aydır.
 • Tavsiye edilen oranda inceltme yapılmalı ve buna uyulmalıdır.
 • Metrajlı ve devamlılığı olan uygulamalarda, aynı oranda inceltme yapılmasına, ton farklılığı çıkmaması açısından ayrıca dikkat edilmelidir.
 • +5°C nin altında ve +35°C nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmaktan kaçınınız, donmuş malzemeye su katarak kullanmaya çalışmayınız.
 • Yukarıda anlatılan uygulama talimatları gerekli önlemler ve uyarılar dışında uygulama yapılması halinde, oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız; SAFIR PAINT sorumlu değildir.
 • Belirtilen oranlar teorik standartlarda olup uygulama şekline ve kullanım yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir.
 • TS 7847
 • G Tebliğine Uygundur.                                                                                   
 • Bayındırlık Poz No: 04.466/3
 • S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.           
 • S 3/7/9 Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
 • S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.
 • S 23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz.
 • S 24/25 Göz ve cilt temasından kaçınınız.
 • S 26 Göz ile temasında derhal bol su ile tıkayınız, derhal doktora başvurunuz.
 • S 28 Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayınız.
 • S 29 Kanalizasyona boşaltmayınız.
 • S 37 Uygun koruyucu eldiven kullanın.
 • S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, ambalaj veya etiketi gösteriniz.
 • S 51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
 • Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve /veya duman açığa çıkabilir, iyi havalandırılan yerlerde çalışın.
 • Gerekli durumlarda uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
 • Talep edildiğinde detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve / veya  Teknik Bülten İstenebilir.