AKRİLİK İÇ CEPHE MACUNU

 Akrilik iç cephe macunu, styrene akrilik kopolimer  emülsiyonu esaslı, su bazlı, mat görünümlü, iç cephe yüzey düzeltme macundur.

Kullanım alanları             : Beton,sıva ve sunta v.b. yüzeyler üzerine kullanılır.                                    

Uygulanabilir yüzeyler    : Beton, sıva, sunta v.b.  yüzeylere uygulanır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
 • Su ve neme karşı dirençlidir.
 • Sağlam ve eşit düzlükte bir zemin oluşturur.
 • Emiciliği son derece azdır, boya sarfiyatı düşüktür.
 • Yüzeylerin teneffüs kabiliyetini engellemez.
 • Duvarların nefes almasını engellemez.
 • Kolay uygulanır.
 • Doğru uygulandığı takdirde, dökülme kabarma yapmaz.
 • Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
 • Uygulama öncesinde yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalı, yüzeyler sağlam, temiz kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır.

Renk : Beyaz.

Son görünüm : Mat.

pH değeri : 8 – 9.

Teorik kaplama gücü : Uygulanmış olduğu yüzeyin durumuna bağlı olarak 7 -10 m2/L’dir.  

Parlama noktası : Parlayıcı ve yanıcı değildir.   

Özgül ağırlık : Yaklaşık olarak 1,80 gr/ cm³.                                 

Kuruma zamanı : 20 ºC de yaklaşık olarak 30 – 40 dakikadır.

Viskozite : Ölçümsüz.

Uygulama metodları : Özel macun bıçağıyla uygulanır.

İnceltme : İnceltilmez.                                                                                                

Uygulama araçlarının temizliği : Temiz su ile.

Gerekli kuru film kalınlığı : Yaklaşık olarak 70 – 80 mikron. (iki katta)

Gerekli yaş film kalınlığı : Yaklaşık olarak 50 mikron. (tek katta) 

İki kat arası bekleme süresi : 30 – 40 dk

Tam kuruma süresi : 24 saat.                                                                                                                              

Teorik Sarfiyat : 7 -10 m2/ L’dir.  

 • Kesin sarfiyat için kontrollü numune önerilir.
 • Uygulama esnasında ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir
 • Yukarıda verilmiş olan değerler, 25 ºC’de ve % 70 den daha düşük nispi nem oranındaki ortamlar için geçerlidir.

Ambalaj türleri: : 3,5kg ,  10kg,  20kg’luk plastik ambalajlarda.  

 • Orijinal ambalajında en fazla 3 kata kadar istif edilmelidir.
 • Kapalı alanda muhafaza edilmelidir.
 • Su, nem, don ve ağır hava koşullarına karşılık gerekli önlemler alınmalıdır. 
 • +10°C ile +35°C arasında palet üzerinde ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
 • Delinmiş, açılmış ve patlamış kovalar derhal kapatılmalı veya kullanılmalıdır. 
 • Belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde depolama ömrü 24 aydır.
 • Tavsiye edilen oranda inceltme yapılmalı ve buna uyulmalıdır.
 • Metrajlı ve devamlılığı olan uygulamalarda, aynı oranda inceltme yapılmasına, ton farklılığı çıkmaması açısından ayrıca dikkat edilmelidir.
 • +5°C nin altında ve +35°C nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmaktan kaçınınız, donmuş malzemeye su katarak kullanmaya çalışmayınız.
 • Yukarıda anlatılan uygulama talimatları gerekli önlemler ve uyarılar dışında uygulama yapılması halinde, oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız; SAFIR PAINT sorumlu değildir.
 • Belirtilen oranlar teorik standartlarda olup uygulama şekline ve kullanım yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir.
 • TS 7847
 • G Tebliğine Uygundur.                                                                                  
 • Bayındırlık Poz No: 04.466/3
 • S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.           
 • S 3/7/9 Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
 • S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.
 • S 23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz.
 • S 24/25 Göz ve cilt temasından kaçınınız.
 • S 26 Göz ile temasında derhal bol su ile tıkayınız, derhal doktora başvurunuz.
 • S 28 Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayınız.
 • S 29 Kanalizasyona boşaltmayınız.
 • S 37 Uygun koruyucu eldiven kullanın.
 • S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, ambalaj veya etiketi gösteriniz.
 • S 51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
 • Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve /veya duman açığa çıkabilir, iyi havalandırılan yerlerde çalışın.
 • Gerekli durumlarda uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
 • Talep edildiğinde detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve / veya  Teknik Bülten İstenebilir.